husrb

eu_juan

Završna konferencija – Novi Sad, 24.04.2013.

                Pozivamo Vas na završnu konferenciju u okviru projekta JUAN. Konferencija će se održati 24.04.2013. u Novom Sadu.

                Pozivamo sve stručnjake i donosioce odluka iz oblasti urbanizma i prostornog planiranja, profesore i studente univerziteta sa studija urbanizma i/ili prostornog planiranja, kao i sve ostala zainteresovana lica i institucije da se prijave za učešće na ovoj konferenciji.

Zbog ograničenog broja mesta, molimo Vas da svoje učešće i učešće svojih saradnika potvrdite što pre, a mi ćemo Vam proslediti detalje u vezi sa konferencijom (mesto, vreme i agendu).

Agencija za ravnomerni regionalni razvoj AP Vojvodine
Kontakt osoba:
Svetlana Milovančev
E-mail: svetlana.milovancev@vojvodina.gov.rs

Tel: (021) 47 50 729

 


Projektni partneri:

Akademsko društvo za razvoj mikroregiona (Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület, KFTE) iz Mađarske i Agencija za ravnomerni regionalni razvoj AP Vojvodine (ARRR) iz Srbije sprovode projekat Joint Urban and Agglomeration Network - JUAN (Zajednička urbana i aglomeracijska mreža).
Predlozi Evropske komisije (EK) za kohezionu politiku u periodu 2014-2020 imaju za cilj jačanje integrisanih urbanih politika kako bi se podstakao održivi urbani razvoj i ojačala uloga gradova u kontekstu kohezione politike. Kao osnovni princip, Evropski fond za regionalni razvoj (ERDF) treba da pomogne u održivom urbanom razvoju kroz integrisane strategije koje se bave ekonomskim, ekološkim, klimatskim i socijalnim izazovima u urbanim područjima.

Projekat JUAN ima za dugoročni cilj širenje opšteg razumevanja integrisanog urbanog razvoja kroz uspostavljanje mreže stručnjaka iz Mađarske i Srbije. Kroz razmenu iskustava u oblasti prostornog planiranja i urbanog razvoja i prenos znanja, JUAN takođe ima za cilj jačanje praksi zajedničkog prekograničnog planiranja u oblasti teritorijalnog razvoja, a posebno urbanog razvoja.
Najvažnije aktivnosti tokom realizacije projekta: izrada osnovnih studija, izrada zbirne studije, razvoj metodologije integrisanog urbanog razvoja kroz Integrisane teritorijalne investicije (Integrated Territorial Investment – ITI), organizovanje radionica, izrada materijala za obuku urbanističkih i prostornih planera i donosilaca odluka.

Ciljne grupe: stručnjaci koji rade u oblasti urbanog razvoj i prostornog planiranja, donosioci odluka na lokalnom i regionalnom nivou u regionu Velike južne ravnice i AP Vojvodine, studenti lokalnih univerziteta koji su na studijama urbanizma i/ili prostornog planiranja.

 


Ova internet stranica je nastala uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ove internet stranice su odgovorni isključivo Akademsko društvo za razvoj mikroregiona i Agencija za ravnomerni regionalni razvoj AP Vojvodine i sadržaj ove internet stranice ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Direktorata 

www.hu-srb-ipa.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome és Internet Explorer barát weboldal!