husrb

eu_juan

Tanulmányok

Megalapozó tanulmány az Európai Uniós finanszírozású dél-alföldi városfejlesztési programok tapasztalatairól Letöltés
Megalapozó tanulmány a Vajdaság Autonóm Tartományban végbement fejlesztésekről Letöltés
Módszertan a Vajdaság és a Dél - Alföld városfejlesztési dokumentumainak elkészítéséhez Letöltés
Összegző tanulmány a magyarországi és szerbiai településfejlesztési tapasztalatokról és javaslatcsomag a 2014‐2020‐as időszak fejlesztéspolitikai irányelveire vonatkozóan Letöltés

Képzési anyag a Dél - Alföldön és a Vajdaságban elkészítendő városfejlesztési dokumentumokhoz

Letöltés