husrb

eu_juan

Workshop - Kecskemét

A Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület (Academic Society fortheDevelopment of theMicro-regions) szerbiai partnerével a Centre forStrategicEconomicStudiesVojvodina –  CESS-szel 2011-ben eredményes pályázatot nyújtott be a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programra.
A JUAN – Joint Urban and Agglomeration Network című projekt(projekt azonosító: HUSRB /1002/213/096) keretében – összhangban a kitűzött célokkal és az előzetes feladat tervvel – mindezidáig komoly szakmai munkát végeztek el szakértőink. Szerbiai és magyar oldalon egyaránt elkészült egy-egy, az eddigi városfejlesztési tapasztalatokat rögzítő megalapozó tanulmány, majd egy az ezek megállapításait, illetve az újvidéki workshop tapasztalatait strukturáltan összegző szakmai dokumentum. Ez utóbbi tanulmány részeként egy, a jövő városfejlesztési programjaihoz kapcsolódó javaslatcsomag összeállítására is sor került. Jelenleg elsődleges feladatunk annak a módszertani dokumentumnak az összeállítása, mely a 2014-2020-as többéves Európai Uniós időszakban immár széles körben alkalmazandó fejlesztési eszközökre (ITI, CLLD)építve nyújt segítséget a városfejlesztésben érintett döntéshozóknak és szakembereknek.

Workshopunkon az integrált városfejlesztési stratégiák továbbfejlesztésének egy új megközelítését kívánjuk bemutatni, illetve – a közös értelmezési keret kialakítása érdekében – a módszertani szakmai anyag kapcsán várjuk a gyakorlati tapasztalattal is rendelkező résztvevők visszajelzéseit.

2013. január 31.

Prezentációk

Summary of the JUAN's Activities, Róbert Tóth Letlts
Urban Development Methodology, dr Trombitásné Hargitai Letlts

Spatial Planning and Sustainable Territorial Development
in Vojvodina, mr. Dragana Duncic

Letöltés
Urban Development in Vojvodina, prof dr Nadj Letöltés