husrb

eu_juan

Projekt elemek:

A Projekt eredménye:

Létrejön a Nagy-Alföld városai számára alkalmazható Integrált Városfejlesztési Stratégiai Módszertani kézikönyv. A Vajdasági városok Integrált Városfejlesztési Stratégiájuk készítésénél, a magyarországi városok pedig az IVS-ek megújításánál a korábbi tapasztalatokra, a régiós sajátosságokra építő módszertani ajánlás segítségével színvonalas programozási folyamatot indíthatnak el és szakmailag sikeres IVS-t készíthetnek.

Fő pályázó LB:            

Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület
Academic Society for the Development of the Micro-regions – Szolnok-Kecskemét-Budapest

Pályázó PP1:
                
Agencija za ravnomerni regionalni razvoj AP Vojvodine – Novi Sad
Agency for Balanced Regional Development of AP Vojvodina
Gazdasági Stratégiai Kutató Központ - Újvidék